torsdag 20. januar 2011

Oppstarten

Laget vart stifta 6. feb. 1984. Det møtte seks personar. Likevel vart det semje om å starte eit kunstlag, Svelgen
Kunstlag, og dei frammøtte danna eit interimstyre. 
Formann : Johanna Midttun
Kasserar: Magni Lothe
Sekretær: Oddbjørg Øksnes
Styremedlemmar: Ivar Svensøy og Lisbeth Løvset
Vara til styret: Kjellaug Sagebø
Kontingenten vart fastsett til kr 40,- . Fyrste oppgåva til styret var å verve medlemmar og etter kort tid hadde lunstlaget 19 medlemmar.
Svelgen Kunstlag hadde si fyrste utstilling med biletkunstnaren Kari Ryen (sambuar til Arvid Eikevik) 3. - 6. mai same år i Småsalen på Samfunnshuset.Det vart selt eitt bilete, kring 100 personar såg utstillinga.
I oktober var to frå styret utsendingar til Kunstforeningenes fylkeskonferanse i Førde då Fylkeskunstlaget for Sogn og Fjordane vart skipa.

tirsdag 18. januar 2011

Forelesning om Praha

Onsdag 19. januar er det første kveld med forelsninger om Tsjekkia. Arrangør av dette er Svelgen Kunstlag i samarbeid med Bremanger Folkeakademi.
Foredragsholder er Espen Frøysland.

Tema for første kveld er Tsjekkisk historie og Tsjekkia idag. Alle forelesningene holdes på Realen kl 1900. Inngang fra baksiden.
Det vil i pausen bli salg av kaffe og kake

fredag 14. januar 2011

Vandreutstilling

I samarbeid med den kulturelle skulesekken vil det bli en utstilling på samfunnshuset  3.-5. mars. Fredag 4. mars er det ofisiell åpning av utstilling klokka 18.00
Dette er en utstilling vi får fra fylkeskunstlaget og det er arbeid av kunstnere fra hele fylket,

torsdag 13. januar 2011

Mailadresse

Svelgen kunstlag har fått ny kontakt adresse:
kunstlaget@live.no