lørdag 27. august 2011

Bilder fra åpningen

Her er noen bilder fra åpningen på Galleri Øyratunet.
Bildene er tatt av Ingrid E Haugen og på Svelgen.no, kan dere lese litt ned på siden hvordan hun opplevde åpningen.

De to kunstnerne, Ivar Svensøy og Åge Steinset

Servering av kaffe

og kake

Ett av bildene

Fra åpningen, Susanne Talle deler ut blomster

Lang tids dugnads jobbing er blitt ett utmerket resultat

fredag 26. august 2011

Galleri Øyratunet

Endelig etter lang tid med dugnad kan kunne kunstlaget 25. august åpne dørene til Svelgens eneste galleri.
Galleri øyratunet.
Bilder vil komme snart

søndag 20. mars 2011

Arbeidsliste for dugnadar på Øyratunet våren 2011

Da er vi igang med dugnadene som skal gjøre Øyratunet til sommergalleri! Hver onsdag klokka 1830 stiller det folk fra styret på Øyratunet, og vi håper dere alle vil komme innom å gjøre en innsats. Om du ikke kan selv så har du kanskje noen som kan stille tre eller to onsdager i løpet av våren, slik at vi kommer i mål før åpning 1. juli.
Har du anledning til å gjøre en innsats utenom onsdagene, er det bare å ta kontakt med noen i styret, så ordner vi nøkkel og utstyr.
Vi har laget en arbeidsliste, og det vil være behov for både vasking skraping pussing og maling, samt litt snekring.

fredag 4. mars 2011

Epostadresser

Vi prøver å få bygd opp en epost adresseliste over medlemmene i kunstlaget, det er fint om dere som har tilgang på epost kan sende oss en mail, jeg sjekker mailadressen til kunstlaget hver dag.
Mail kan sendes til kunstlaget@live.no

mandag 28. februar 2011

Tilknyting

Svelgen Kunstlag står som arrangør for Sogn og Fjordane si vandreutstilling
 
                                 "Tilknyting"
 
Utstilllinga vert offisielt opna 
 
                                          fredag 4. mars kl 18 oo.
 
i Småsalen på Samfunnshuset.
 
Det er 16 kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane som deltek på utstillinga.
 
Difor er dette ei spennande utstilling som viser eit mangfald av ulike kunstartar  - 
alt  frå måleri, akvarell, teikning og foto -  til biletvev, instalasjonar og tresnitt.
 
Svelgen Kunstlag ynskjer alle velkomne til utstillinga og håpar at mange finn vegen oppom Småsalen  denne helga.
 
Opningstider:  
 
                        Fredag    4. mars  kl. 18 oo  -  20 oo
                        Laurdag  5. mars  kl. 11 oo  -  16 oo
                        Søndag   6. mars  kl. 14 oo  -  17 oo
 
I samarbeid med Bremanger Kulturkontor er alle 8. klassingane i kommunen inviterte til omvisning på utstillinga fredag.
 
Styret i Svelgen Kunstlag minner medlemmane om årsmøtet i Småsalen
torsdag 3. mars kl 18oo  der det vert høve til å sjå utstillinga. 

torsdag 10. februar 2011

Årsmøte 2011

Til medlemmer i Svelgen Kunstlag

Innkalling til årsmøtet 2011:

Svelgen Kunstlag har

Årsmøte i Småsalen på Samfunnshuset

Torsdag 3. mars 2011 kl. 18 oo
Vi tek årsmøtet då i samband med vandreutstillinga for
Sogn og Fjordane Fylkeskunstlag som
har offisiell opning i Svelgen fredag 4. mars.
Saksliste til årsmøtet:
1. Konstituering
2. Årsmelding 2010
3. Rekneskap ”
  1. Val – tre styremedlemmar – to varamedlemar – utstillingshjelp - revisor
  2. Kontingent 2012
  3. Val – utsending fylkesårsmøtet
  4. Øyratunet – kva er gjort og planar framover
  5. Det er interesse for eit kunstlag for heile Bremanger –
Vi tek dette opp til drøfting, eventuelt namnendring?
  1. Planar framover – orientering studiering/tur Tsjekkia –
nye turplanar ?
10. Svelgen Kunstlag eiga mail adresse – orientering
11. Æretsmedlemmar i Svelgen Kunstlag
12. Saker som kan komme til

Er det saker du vil ta opp på årsmøtet i kunstlaget må framlegget vere styret i hende seinast 15. februar.

Ynskjer alle medlemmane våre møtt til årsmøtet på Samfunnshuset 3.mars!
Vonar DU har høve til å komme!
For styret i Svelgen Kunstlag

Anne Turid Ljungren Magni Lothe
- leiar - - sekretæ


torsdag 20. januar 2011

Oppstarten

Laget vart stifta 6. feb. 1984. Det møtte seks personar. Likevel vart det semje om å starte eit kunstlag, Svelgen
Kunstlag, og dei frammøtte danna eit interimstyre. 
Formann : Johanna Midttun
Kasserar: Magni Lothe
Sekretær: Oddbjørg Øksnes
Styremedlemmar: Ivar Svensøy og Lisbeth Løvset
Vara til styret: Kjellaug Sagebø
Kontingenten vart fastsett til kr 40,- . Fyrste oppgåva til styret var å verve medlemmar og etter kort tid hadde lunstlaget 19 medlemmar.
Svelgen Kunstlag hadde si fyrste utstilling med biletkunstnaren Kari Ryen (sambuar til Arvid Eikevik) 3. - 6. mai same år i Småsalen på Samfunnshuset.Det vart selt eitt bilete, kring 100 personar såg utstillinga.
I oktober var to frå styret utsendingar til Kunstforeningenes fylkeskonferanse i Førde då Fylkeskunstlaget for Sogn og Fjordane vart skipa.