mandag 28. februar 2011

Tilknyting

Svelgen Kunstlag står som arrangør for Sogn og Fjordane si vandreutstilling
 
                                 "Tilknyting"
 
Utstilllinga vert offisielt opna 
 
                                          fredag 4. mars kl 18 oo.
 
i Småsalen på Samfunnshuset.
 
Det er 16 kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane som deltek på utstillinga.
 
Difor er dette ei spennande utstilling som viser eit mangfald av ulike kunstartar  - 
alt  frå måleri, akvarell, teikning og foto -  til biletvev, instalasjonar og tresnitt.
 
Svelgen Kunstlag ynskjer alle velkomne til utstillinga og håpar at mange finn vegen oppom Småsalen  denne helga.
 
Opningstider:  
 
                        Fredag    4. mars  kl. 18 oo  -  20 oo
                        Laurdag  5. mars  kl. 11 oo  -  16 oo
                        Søndag   6. mars  kl. 14 oo  -  17 oo
 
I samarbeid med Bremanger Kulturkontor er alle 8. klassingane i kommunen inviterte til omvisning på utstillinga fredag.
 
Styret i Svelgen Kunstlag minner medlemmane om årsmøtet i Småsalen
torsdag 3. mars kl 18oo  der det vert høve til å sjå utstillinga. 

torsdag 10. februar 2011

Årsmøte 2011

Til medlemmer i Svelgen Kunstlag

Innkalling til årsmøtet 2011:

Svelgen Kunstlag har

Årsmøte i Småsalen på Samfunnshuset

Torsdag 3. mars 2011 kl. 18 oo
Vi tek årsmøtet då i samband med vandreutstillinga for
Sogn og Fjordane Fylkeskunstlag som
har offisiell opning i Svelgen fredag 4. mars.
Saksliste til årsmøtet:
1. Konstituering
2. Årsmelding 2010
3. Rekneskap ”
  1. Val – tre styremedlemmar – to varamedlemar – utstillingshjelp - revisor
  2. Kontingent 2012
  3. Val – utsending fylkesårsmøtet
  4. Øyratunet – kva er gjort og planar framover
  5. Det er interesse for eit kunstlag for heile Bremanger –
Vi tek dette opp til drøfting, eventuelt namnendring?
  1. Planar framover – orientering studiering/tur Tsjekkia –
nye turplanar ?
10. Svelgen Kunstlag eiga mail adresse – orientering
11. Æretsmedlemmar i Svelgen Kunstlag
12. Saker som kan komme til

Er det saker du vil ta opp på årsmøtet i kunstlaget må framlegget vere styret i hende seinast 15. februar.

Ynskjer alle medlemmane våre møtt til årsmøtet på Samfunnshuset 3.mars!
Vonar DU har høve til å komme!
For styret i Svelgen Kunstlag

Anne Turid Ljungren Magni Lothe
- leiar - - sekretæ