torsdag 10. februar 2011

Årsmøte 2011

Til medlemmer i Svelgen Kunstlag

Innkalling til årsmøtet 2011:

Svelgen Kunstlag har

Årsmøte i Småsalen på Samfunnshuset

Torsdag 3. mars 2011 kl. 18 oo
Vi tek årsmøtet då i samband med vandreutstillinga for
Sogn og Fjordane Fylkeskunstlag som
har offisiell opning i Svelgen fredag 4. mars.
Saksliste til årsmøtet:
1. Konstituering
2. Årsmelding 2010
3. Rekneskap ”
  1. Val – tre styremedlemmar – to varamedlemar – utstillingshjelp - revisor
  2. Kontingent 2012
  3. Val – utsending fylkesårsmøtet
  4. Øyratunet – kva er gjort og planar framover
  5. Det er interesse for eit kunstlag for heile Bremanger –
Vi tek dette opp til drøfting, eventuelt namnendring?
  1. Planar framover – orientering studiering/tur Tsjekkia –
nye turplanar ?
10. Svelgen Kunstlag eiga mail adresse – orientering
11. Æretsmedlemmar i Svelgen Kunstlag
12. Saker som kan komme til

Er det saker du vil ta opp på årsmøtet i kunstlaget må framlegget vere styret i hende seinast 15. februar.

Ynskjer alle medlemmane våre møtt til årsmøtet på Samfunnshuset 3.mars!
Vonar DU har høve til å komme!
For styret i Svelgen Kunstlag

Anne Turid Ljungren Magni Lothe
- leiar - - sekretæ


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar